Hjelm PR er et konsulentbureau, som leverer pressehåndtering og interessevaretagelse for interessenter og virksomheder – med særlig blik for arkitektur og byggeri.

Hjelm PR hjælper med at sikre synlighed i medierne og gennemslag for politiske agendaer i kraft af kendskab til byggeriet og sektorens muligheder for at levere løsninger.

Hjelm PR bygger på mange års erfaring samt et solidt netværk indenfor arkitektur, byggeri og anlæg og et stort netværk i danske medier og blandt byggeriets interessenter.

Hjelm PR jonglerer hjemmevant med alsidige temaer som arbejdsmarked, teknologi, klima, energi og bæredygtighed.