HJELM – PR & Kommunikation er et konsulentbureau. Produktet er pressehåndtering og politisk interessevaretagelse. Kunderne er især interessenter og virksomheder i bygge- og boligsektoren –  byggeriets værdikæde i bredeste forstand.

HJELM – PR & Kommunikation har opbygget aftaler om partnerskab om løbende leverancer, der understøtter kundernes synlighed i medierne og sikrer gennemslag for politiske agendaer.

HJELM – PR & Kommunikation er baseret på lang erfaring med og solidt kendskab til byggeri og anlæg og disse branchers politiske agendaer, og bureauet bygger på et stort netværk til interessenterne på disse områder og kendskab til denne sektors muligheder for at levere løsninger.

HJELM – PR & Kommunikation jonglerer hjemmevant indenfor arbejdsmarked, teknologi, klima, energi og bæredygtighed. Det er i bygge- og anlægssektoren, vi finder  de praktiske løsningers arkitekter, og det er her visioner omsættes til virkelighed.