Hjelm PR monitorerer den politiske dagsorden 24/7/365 med individuelt fokus på hver kundes unikke agenda.

Rettidighed i forhold til den politiske proces er vigtig, og Hjelm PR arbejder med Public Affairs for at sikre forståelse for kundens budskaber på Christiansborg, i kommunen eller hos den relevante myndighed med det formål at sikre effektiv politisk interessevaretagelse for kunden og dennes virksomhed.

Eksempler på produkter: 

  • Overvågning af den politiske dagsorden
  • Identifikation af interesser og alliancer
  • Skabe overblik og producere argumentationsnoter
  • Etablere kontakter til relevante aktører og facilitere møder
  • Afveje de politiske argumenter og yde sparring
  • Afveje balancen mellem PA og PR – politik og presse