Public Affairs
HJELM – PR & Kommunikation følger den politiske dagsorden med fokus på hver kundes unikke agenda. Ved at sikre rettidighed i forhold til den politiske proces, hjælper bureauet med at sikre opmærksomhed om kundens agenda og dermed yde effektiv politisk interessevaretagelse.
Byggeri og anlæg tegner sig for 40 procent af det samlede energiforbrug og producerer 30 procent af alt affald. Derfor er det vigtigt at bringe byggeriets løsninger på øget bæredygtighed, cirkulær økonomi, klima og energi ind på den politiske spilleplade.

Media Relations
HJELM – PR & Kommunikation kommunikerer kundens ydelser og produkter til medierne. Det handler om grundlæggende pressearbejde, men også om at aftale strategi for mål og midler . En god kommunikationsstrategi omfatter åbenhed om værdier og principper og synlighed i pressen skal bidrage til at styrke kundens position i markedet.
HJELM – PR & Kommunikation er kundens professionelle partner i den hastige forandringproces, der præger medieverdenen. De traditionelle medier skal håndteres på nye måder, og de sociale medier spiller i stigende grad førsteviolin. Det skal også håndteres professionelt.

Krisekommunikation
HJELM – PR & Kommunikation håndterer potentielle og akutte krisesituationer ved at handle smidigt og med sikker indlevelse, når krisen rammer og medierne banker på døren. Det handler om at have et beredskab, der dækker på både den korte og den lange bane.
HJELM – PR & Kommunikation har erfaring med at forberede beredskaber for kommunikation med offentligheden, når der opstår en krise. I værste fald kan det handle om at  sikre en virksomheds overlevelse. En god krisekommunikation kan også vende en fatal trussel til en mulighed for at komme styrket gennem krisen.

Medie Framing
HJELM – PR & Kommunikation rådgiver på baggrund af solidt kendskab til medierne og mange års erfaringer med pressen og dens  virkemidler. Det er vigtigt for en succesfuld udført kommunikationsstrategi, at pressearbejdet er forberedt analytisk, da det sikrer en effektiv og præcis aflevering af produkt og budskab.
HJELM – PR & Kommunikation har fokus på at frame den gode historie i virksomheden, branchen eller institutionen. En god case-historie bør bidrage til at skabe forståelse for komplicerede udfordringer ved at vise, hvordan ambitiøse politiske mål kan udmøntes i praksis.