Direktør, presserådgiver
Mogens Hjelm
+45 40 29 92 32
moh@hjelmpr.com

Mogens Hjelm er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og videreuddannet i journalistisk formidling. En lang erhvervskarriere med blandt andet grafisk produktion og senere selvstændig virksomhed indenfor kommunikation og politisk branding, førte i 90’erne Mogens Hjelm ind i den politiske journalistik, som for alvor kom i spil som pressechef i by- og boligministeriet fra 1997 og i tilgift ligestillingsministeriet fra 1999.

Han fungerede her som tæt personlig rådgiver for ministeren og deltog i ministerbetjeningen med ansvar for pressehåndteringen for ministrene Ole Løvig Simonsen og senere Jytte Andersen. Mogens Hjelm udfoldede her sin viden om strategisk kommunikation og fik masser af indsigt og erfaring i spændingsfeltet mellem politik og pressehåndtering med sig herfra. Fra 2001 blev disse erfaringer bragt i spil som pressechef i Byggeriets Arbejdsgivere og fra 2003 i Danske Byggeri, hvor interessevaretagelse i en af landets største erhvervsorganisationer gik hånd i hånd med ansvar for den generelle pressehåndtering og peronlige rådgivning af direktionen i forhold til politisk gennemslag.

Efter mere end tyve år med ministerbetjening og synliggørelse af byggeriets agenda stiftede Mogens Hjelm i februar 2018 egen kommunikations og PR-virksomhed, Hjelm PR & Kommunikation, som qua en baggrund tæt på byggeri, arkitektur og bybygning særligt orienterer sig mod kunder i og omkring byggeriet.