HJELM – PR & Kommunikation monitorerer 24/7/365 den politiske dagsorden med individuelt fokus på hver kundes unikke agenda.

Det er vigtigt med rettidighed i forhold til den politiske proces, og Hjelm PR & Kommunikation arbejder netop med PA/Public Affairs for at sikre forståelse for og opmærksomhed om kundens agenda på Christiansborg, i kommunen eller hos den relevante myndighed med det formål at bidrage og sikre effektiv politisk interessevaretagelse for kunden og dennes virksomhed.

Eksempler på produkter: 

– Overvågning af den politiske dagsorden
– Identifikation af interesser og alliancer
– Skabe overblik og producere argumentationsnoter
– Etablere kontakter til relevante aktører og facilitere møder
– Afveje de politiske argumenter og yde sparring
– Afveje balancen mellem PA og PR – altså presse eller politik