HJELM – PR & Kommunikation håndterer og leder potentielle eller akutte krisesituationer ved at handle sikkert, smidigt og stå til rådighed akut, når krisen rammer og medierne banker på døren.

Det handler om et beredskab, der dækker på såvel den korte som den lange bane. HJELM – PR & Kommunikation har erfaring med at forberede beredskaber, så en udfordring ideelt vendes til en mulighed.

Eksempler på produkter:

  • Pressemeddelelser og nyheder – og pitch af samme samt nøglepersoner til lokale og nationale medier
  • Hjemmesidetekster, visuel profil og online infrastruktur – nye tekster og løbende opdatering
  • Kommunikationsstrategi og sparring om kommunikationsindsatser – både internt og eksternt
  • Virksomhedsbeskrivelse, DNA, missions- og visionsbeskrivelser og portrætter af nøglepersoner
  • Kampagner og projektledelse af f.eks. ny hjemmeside, printproduktioner mm.
  • Løbende fodring af og kontrol med virksomhedens sociale medier
  • Produktion og koordinering af videoproduktion, animationer, infografikker mm.
  • Gennemskrivning, feedback og korrekturlæsning af rapporter, fondsansøgninger, strategier mm.
  • Produktion af indhold til oplæg, foredrag, konferencer mm. og sparring herom
  • Sparring om medieoptræden og taleteknik