Kloden hoster og harker. Vi må passe bedre på den. Ressourcer er ikke evigt tilgængelige, og vores adfærd koster dyrt i form af forurening og nedbrydning af den naturlige balance. Ultimativt handler det om klodens eksistens, og politikken retter sig nu så småt ind på at sikre fremtidige generationer et sundt og bæredygtigt liv på denne fantastiske klode.

Kritisk tilvalg af miljørigtige løsninger

Og også byggeriet er en del af løsningen og skal bidrage til en bæredygtig udvikling ved kritisk at tilvælge de løsninger med de bedste og mest holdbare virkninger på miljøet.

Bæredygtigt byggeri handler om at bygge med den mindst mulige belastning af vores miljø. Byggeriets bidrag er altså at reducere og eliminere forurening, rovdrift og nedbrydning af naturen i alle faser af en bygnings liv.

Økonomien spiller altid en rolle. I dette perspektiv handler det ikke om billigste pris, men om at bruge materialer og konstruktioner, der holder over tid, og som er omkostningseffektive i forhold til energi og miljøaftryk.

Det sociale element i bæredygtigt byggeri betyder, at vi skal bygge sunde boliger, som er rare og produktive for mennesker at opholde sig i, og det skal bygninger, der leverer lys, luft og trygge, fleksible rammer.

Træ er suverænt mest co2-venligt

Intet byggemateriale lever bedre op til disse mål om bæredygtighed end træ. Træ er uden sammenligning det mest CO2-venlige byggemateriale, der findes. Træ udleder ikke men optager CO2. Og det slipper ikke op, men er fornybart. Der er masser af træer i naturen, og når de fældes til brug i byggeriet, plantes der nye træer til fremtidig brug.

Hvorfor er træ så ikke på lystavlen i den offentlige debat – som fx elbiler, som skal erstatte fossile brændstofsmotorer. Det er påfaldende, hvor trægt både byggeriets egen kreds og den offentlige opinion er, når det handler om byggematerialer, som faktisk binder en tredjedel af det samlede klimaproblem. VI taler jo stadig om biler, bønder og bygninger, når vi taler om at løser klimaproblemer.

Så hvorfor taler politikerne ikke om at udfase hårde materialer med et negativt CO2-aftryk? Hvorfor falder de for new speak som bæredygtigt og grøn beton. Beton og stål dominerer uanfægtet og i ekstrem grad byggeriet, som man kan forvisse sig om i de anbefalingerne til regeringen, som byggeriets klimapartnerskab har leveret.

Måske er byggeriet bare ikke det område, hvor Danmark ikke viser sig i stand til at gå forrest. I landene omkring os er træ i vælten med klima som argument, så forhåbentligt vil mange flere i dansk åbne øjnene for mulighederne i øget træbyggeri – for klimaets skyld.

Politik fremfor vilje og idealisme

Byggeriet må formulere en mere determineret og optimerende tilgang til bæredygtigt byggeri, som med love og regler, som vi ser det formuleret omkring elbiler, kan fremme anvendelse af træ i byggeriet.

Lige nu afhænger det af vilje og idealisme, og heldigvis har en lang række certificeringsordninger med basalt set fokus på miljøet i forbindelse med projektering, udførelse, drift og nedbrydning meget naturligt hjulpet træ på vej.

Det betyder så, at vi får stadig mere og bedre dokumentation for de enkelte byggematerialers klimaaftryk, og der er derfor kun grund til at håbe og tro på, at vi kommer til at se meget mere træ i alle former for byggeri.

– 20.10.2020, Mogens Hjelm